Det er ikke så vanlig med timespriser på strømavtaler ennå og det er foreløpig lik pris gjennom døgnet også på nettleien, men muligheten for å variere prisen ligger der. Sjekk med din strømleverandør hva som gjelder for deg.

Det er imidlertid ikke slik at det er strømleverandøren som bestemmer prisen. Dette styres av tilbud og etterspørsel. Som regel er strømprisen høyest når vi bruker mest strøm, og når forbrukerne flytter forbruk bort fra de timene prisene er høyest, reduserer de også belastningen på strømnettet. Dette fører til at prisene ikke blir så høye som de ellers kunne blitt. På denne måten skal den nye teknologien bidra til å kutte pristoppene.