AMS er en forkortelse for Avanserte måle- og styringssystemer. Strømmålerne sender forbruket automatisk til Skagerak. Du slipper dermed å lese av måleren selv og vi reduserer manuelle prosesser i forbindelse med faktureringen. I tillegg vil målerne også sende en alarm til Skagerak ved strømbrudd og andre feil, slik at vi kan starte feilretting raskere enn i dag. Målerne bidrar på flere måter til en mer effektiv drift og lavere driftskostnader. Dette kommer igjen deg til gode ved at nettleien kan holdes så lav som mulig. 

Strømmåleren kommuniserer med radio-teknologi til en "master" måler som står plassert i en nettstasjon i nærheten. Mastermåleren samler inn målerverdiene og sender dette videre til vårt sentralsystem via mobilnettet:

På Min side kan du følge med på forbruket ditt time for time og sammenligne med tidligere forbruk. Innen kl 07:00 skal forbruket for forrige døgn være tilgjengelig her.

Strømmåleren har en HAN-port der det der er mulig å koble til eksternt utstyr, for eksempel informasjonsskjerm og smarthusløsninger. HAN er en forkortelse for Home Area Network. Skagerak tilbyr/selger ikke slikt utstyr. Du bestemmer selv om du ønsker å ta i bruk denne muligheten og må selv aktivere denne på Min Side.Løsningen krever innlogging med BankID.  

Med en AMS-måler kan du også produsere din egen strøm, for eksempel med solcellepaneler, og få betalt for overskuddsstrømmen hvis du produserer mer enn du bruker. Har du "plusskundeavtale" får du også billigere nettleie. Les mer om dette her.

Det er myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har vedtatt at dette skal tas i bruk over hele Norge som en del av fremtidens strømnett.