Det er ikke frivillig å bytte måleren. Nettselskapet eier måleren, bestemmer hva slags målere som skal brukes og har krav på tilgang til måleren. Dette fremgår av avtalen mellom kunden og nettselskapet. Svært mange målere må skiftes fordi de har nådd sin levealder. Da er det fornuftig å velge digital og trådløs teknologi.