Målerne bruker radiokommunikasjon for å overføre måledataene. Overføringen skjer altså trådløst til en innsamlingsenhet som er montert ved en av våre nettstasjoner. Hver enkelt måler fungerer også som et antennepunkt som kan sende dataene videre til innsamlingsenheten hvis dekningen i området er dårlig. Innsamlingsenheten overfører dataene videre via mobilnettet til sentralsystemet hos Skagerak. Der behandles dataene og gjøres tilgjengelig for kundene via Min side.

Den trådløse teknologien gjør at områdene må bygges ut etappevis for at kommunikasjonen skal fungere. I de fleste tilfeller vil måleren raskt få kontakt med kommunikasjonsenheten og sentralsystemet, men i enkelte tilfeller kan det gå litt tid fordi området ikke er ferdig utbygd.

I områder med svært spredt bebyggelse eller dårlige radioforhold kan det være aktuelt å bruke mobilnettet til kommunikasjonen.