Du kan følge med på strømforbruket ditt via Min side (link til Min side). Innen kl 07:00 på morgenen vil du se hvor mye strøm du brukte dagen før, time for time. Her får du også oversikt over strømforbruket ditt flere år tilbake i tid.

Det er per i dag ikke mulig å koble utstyr for overvåking og styring av strømforbruk til måleren hvis du ønsker det, men vi forventer at det kan gjøres i 2019. Utstyr kan kobles til måleren via en såkalt HAN-kontakt og du kan for eksempel fjernstyre varme og lys i huset fra et panel eller fra mobiltelefonen din. Skagerak Nett vil ikke selge slikt utstyr, men det forventes at strømleverandører og andre tredjeparter vil tilby dette.