Det er det myndighetene (Norges vassdrag – og energidirektorat) som har bestemt at nye målere skla innføres som et ledd i moderniseringen og digitaliseringen av strømnettet. Målerne bidrar til å gi et smartere, sikrere og mer effektivt strømnett, og det vil også gi deg flere fordeler og muligheter. Les mer om dette her.