Ja, alle skal få ny måler, men el-sensitive kan søke om fritak ved å sende en søknad og legge ved en helseattest fra lege eller psykolog. Alle søknader vil bli behandlet individuelt. Et fritak vil bare gjelde for søkers egen boenhet.

Søknaden med helseattest sendes firmapost.nett@skagerakenergi.no eller per post til Skagerak Nett AS, Postboks 80, 3901 Porsgrunn.

Ved innvilget fritak vil vi installere en måler uten kommunikasjonsenhet hos deg. Dette gjør vi fordi Skagerak Nett hvert år er pålagt å kontrollere et visst antall av alle måletyper vi har i drift ute hos kundene våre. Da tas et statistisk utvalg av målertypen ned og sendes til et akkreditert laboratorium for kontroll. Hvis du beholder din nåværende måler vil den raskt bli plukket ut til en slik kontroll - og da uansett bli byttet ut med en annen måler.