Ja, den måleren du har i dag oppfyller ikke NVEs krav til funksjonalitet og den må derfor byttes ut.