Alle skal bytte måler. Dersom du mener AMS-måleren medfører helsemessige plager, kan du søke fritak. Denne skriftlige søknaden må inneholde erklæring fra lege eller psykolog som bekrefter at fritak er riktig tiltak for å redusere helseplager. Alle søknader vil bli behandlet individuelt. Evt eventuelt fritak vil kun gjelde for søkers egen boenhet.

Søknaden med erklæring sendes firmapost.nett@skagerakenergi.no eller per post til Skagerak Nett AS, Postboks 80, 3901 Porsgrunn.

Ved innvilget fritak vil vi installere en måler uten kommunikasjonsenhet hos deg. Skagerak Nett er hvert år pålagt å kontrollere et visst antall av alle måletyper vi har i drift ute hos kundene våre. Da tas et statistisk utvalg av målertypen ned og sendes til et akkreditert laboratorium for kontroll. Hvis du beholder din nåværende måler vil den raskt bli plukket ut til en slik kontroll - og da uansett bli byttet ut med en annen måler.