Ja, fordi det koster nettselskapet å opprettholde gamle systemer i tillegg til de nye. Fra 01.04.19 koster det i tillegg til vanlig nettleie kr 2370,- per måler per år. Mer informasjon om den økte kostnaden finner du på NVEs nettside.