De aller fleste har fått ny måler innen 01.01.19, men det gjenstår fortsatt noen gamle målere. Disse vil bli byttet fortløpende. Har du fortsatt ikke byttet til ny måler, ta kontakt med oss på 35 51 89 90 umiddelbart så avtaler vi en tid som passer for deg. Fra august 2019 vil kunder uten AMS måler bli fakturert kr 2370,- per måler per år. Kostnaden dekker opprettholdelse av gamle og manuelle systemer.