Alle elektriske installasjoner skaper et elektromagnetisk felt, også målerne. Feltet er imidlertid svært svakt og kan sammenlignes med det som kommer fra en vanlig TV eller fjernkontroll. Når måleren i tillegg er plassert i et metallskap (sikringsskapet) reduseres også dette feltet betraktelig. Maksimal sendeeffekt er en fjerdedel av det som er tillatt for mobiltelefoner. Radiosignalene fra måleren er svake og kortvarige. Både Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statens Strålevern er tydelige på at målerne ikke medfører noen helsefare. Les mer om dette hos Statens strålevern.