Alle elektriske installasjoner skaper et elektromagnetisk felt, også målerne. Feltet er imidlertid svært svakt og kan sammenlignes med det som kommer fra en vanlig TV eller fjernkontroll. Når måleren i tillegg er plassert i et metallskap (sikringsskapet) reduseres også dette feltet betraktelig. Maksimal sendeeffekt for målerne er 0,5 watt. En mobiltelefon kan sende med opptil 2 watt. Den lave sendeeffekten gjør at strålingen ligger langt under de anbefalte grenseverdiene. Radiosignalene fra måleren er svake og kortvarige. Både Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er tydelige på at målerne ikke medfører noen helsefare. Les mer om dette hos Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.