Avvik som avdekkes på Skagerak Netts anlegg meldes til Driftssentralen på tlf. 35 90 23 90 umiddelbart.

Skagerak Nett skal varsles om ulykker som har skjedd i forbindelse med arbeider knyttet til avtalen. 

Dette meldes til Driftssentralen på tlf. 35 90 23 90 umiddelbart.