Nivå 1: Gjelder for arbeid på isolerte kabelanlegg. 

Nivå 2: Gjelder for arbeid på isolerte og uisolerte kabelanlegg, isolert og blankt luftnett. Nivå 2 er begrenset til å kun gjelde midlertidig installasjon.