Velkommen til Skagerak Nett

Grunnet korona er bemanning redusert, og behandligstiden
ved henvendelser øker. Vi beklager. Les mer

Postboks 80

3901 Porsgrunn

Org.nr: 979 422 679

contact_phone Kundeservice +47 35 51 89 90

Sentralbord +47 35 93 50 00

firmapost.nett@skagerakenergi.no