Velkommen til Skagerak Nett

Nye regler for flytting og endring av
strømabonnement. Les mer her

Postboks 80

3901 Porsgrunn

Org.nr: 979 422 679

contact_phone Kundeservice +47 35 51 89 90

Sentralbord +47 35 93 50 00

firmapost.nett@skagerakenergi.no