Har du planer om å bytte kledning, vindskibord  eller andre oppgraderinger som kommer i berøring av stedet der strømledningen går inn i huset ditt må Skagerak Nett kontaktes.

En montør fra Skagerak Nett kommer og kobler fra eller flytter strømledningen. Pris avhenger av hvilken type arbeid som må utføres.

For at vi skal kunne planlegge arbeidet, og beregne pris, ber vi om at du fyller ut dette skjemaet.

Svar på henvendelsen kan ta inntil 10 virkedager. Selve utførelsen av arbeidet avtales nærmere.

Behandlingstid
KategoriProsjekteringUtførelseTotalt
Omlegging/flytting av mindre høyspentanlegg
Omlegging/flytting av mindre lavspentanlegg
Skagerak Netts byggestandard legges til grunn for valgt løsning.
Skagerak Netts byggestandard legges til grunn for valgt løsning.
Inntil
3
måneder

Skal huset rives?

Dersom huset eller anlegget skal rives må Skagerak Nett kontaktes for nedtak av måler og eventuelt luftsstrekk. Kontakt kundeservice på telefon 35 51 89 90 mellom kl 08:00 og 15:00.