Når en skal endre installatør på byggestrømskap så må overtakende sende ny melding med jobbtype "Registrer strømkasse".

På hver enkelt melding må det noteres i beskrivelsesfeltet hvilket SNBY-nummer skapet har i dag og målernr./stand.

Målerne som er i skapet i dag skal ikke byttes. Det blir sendt ut nytt gravert skilt med det nye SNBY-nummeret. Skagerak oppdaterer sine system med nytt SNBY-nummer og ny installatør som kunde. 

Hvis skapet er i drift må det først sendes ferdigmelding på "nedtak" med en avlesning. Så må det sendes melding om registrering i henhold til ovenstående og deretter sendes inn ny melding om "tilkobling".