Økt nettleie for kunder uten automatisk måler

Alle som ikke har automatisk strømmåler får økt nettleie på kr 2370,- per måler per år. Kostnaden  dekker utgifter knyttet til opprettholdelse av manuelle prosedyrer for gamle målere. Mer informasjon om den økte kostnaden finner du på NVEs nettside. 

Ta kontakt med Skagerak Nett på 35 51 89 90 for å avtale tid for målerbytte. Vi bytter målere mandag til fredag mellom kl 08:00 og 15:00. Strømmen vil kun være borte i ca 15 minutter mens måleren byttes.

Sjekkliste:

  • En person over 18 år må være til stede for å ta imot montøren.
  • Sjekk på forhånd hvor hovedsikringen og måleren din er plassert.
  • Sørg for at det er ryddet foran målerskapet slik at montøren har lett adgang til måleren.

Montøren som kommer til deg har ID-kort fra Skagerak Energi og kjører bil som er merket med logo fra Skagerak Energi.