Stadig større del av vår hverdag blir digitalisert og mye blir lagret "i skyen". Denne skyen er praksis store og små datasentre eller datalagere som bygges rundt omkring i verden. Datasentre er blant annet avhengig av tilstrekkelig og sikker strømforsyning.

Flere av de store selskapene som for eksempel Apple, Facebook og Google anser Norden som et attraktivt sted å etablere store datasentre. Det er allerede etablert sentre i Danmark, Finland og Sverige. Det arbeides nå aktivt med å få et eller flere slike sentre etablert i Norge hvor vi har både "grønn" kraft og sikker strømforsyning.

Et datasenter i Sundland vil femdoble strømforbruket i området

Statkraft og grunneier i Sundland i Stokke jobber sammen for å etablere et datasenter på området hvor det i dag tas ut torv.  Området grenser til "Sundland transformatorstasjon" som er et sentralt punkt i regionalnettet i Vestfold, men flere tilknyttede kraftledninger.

Skagerak Nett jobber med konsesjonssøknad for økning av kapasiteten i Sundland transformatorstasjon og flytting av en 132 kV-ledning som går over området. Med disse tiltakene vil man kunne tilknytte datasenter med et strømuttak på inntil 120 MW. Dette tilsvarer en femdobling av dagens strømuttak i Sundland transformatorstasjon som i dag forsyner mesteparten av "gamle Stokke kommune"

Kart over reguleringsområde for datasenter ved Sandefjord

Tidlig planlegging av nettanlegg reduserer total gjennomføringstid

Før markedsføringen av området starter er det ønskelig å ha alle tillatelser klare slik som reguleringsplan og nødvendige konsesjoner for elektriske anlegg. På den måten reduseres gjennomføringstiden dersom en datasenteraktør ønsker å etablere seg.

Konsesjonssøknaden er planlagt oversendt NVE før påske 2018. Selve nettprosjektet, med økning av kapasiteten i Sundland og flytting av 132 kV-ledningen vil ikke gjennomføres før en det er bestemt at det skal bygges et datasenter på Sundland.