EISnap blir snart lansert for å ta bilder av kabelgrøft. Fra meldingen sendes det epost til graver med link til en webside der bilder av kabelgrøft skal legges inn. Bildene blir overført til vedlegg på meldingen. 

I påvente av EISnap kan appen Elsmart Arbeidsordre benyttes av elektromøntører. Bilder av grøft kan tas og synkroniseres uavhengig av målermontasje.