Ved montasje skal appen Elsmart Arbeidsordre (PDF, 966KB) benyttes.

Under innstillinger kan det settes at bilder skal synkroniseres i eget trinn. Dette er relevant ved dårlig mobildekning. Når arbeidsordre er synkronisert riktig så vil den ikke vises i appen lengre. 

Dersom det er huket av pakke for stikkledning så kan appen benyttes for å ta bilder av grøft. Disse bildene kan synkroniseres inn til meldingen. På et senere tidspunkt kan en annen montør utføre målerordren og ta bilde av kabelskap.