Dersom dokumentasjon mangler eller ikke har god nok kvalitet så blir ferdigmelding avslått. Årsaken blir beskrevet i notat på melding. 

Ferdigmelding må sendes inn på nytt etter korrigering. 

Dersom det fortsatt er mangelfull dokumentasjon andre gangen ferdigmelding sendes inn så kan Skagerak Nett huke av for fratrekkspakke 19 og opprette avvik