Avvik på mangelfullt arbeid, dokumentasjon eller HMS blir registrert i Elsmart Kvalitet. 

Installatør mottar epost om avvik. Dialogboks med åpne avvik vil dukke opp hver dag en logger på Elsmart. 

Når en har utført det som avviket gjelder, må avviket avrapporteres separat. 

Oversikt over avvik finnes under knappen Elsmart Kvalitet.