Dersom stikkledning skal termineres i Hovedtavle (i henhold til NEK 399) hos kunde (ute eller inne) så kan blokkmelding benyttes. Alle anleggene tilhører samme installasjon.

For å opprette en blokkmelding velges "Flere måleranlegg" når det opprettes nye melding.

Hoved/mormelding representerer installasjonen, ikke et anlegg (måler). 

Eksempel: Skal bygge 10 leiligheter og 1 fellesanlegg. Da skal det opprettes 11 anlegg (anleggsmeldinger).

Hvert anlegg ferdigmeldes hver for seg. Når siste anlegget blir ferdigstilt så endres status på hovedmeldingen til Ferdigmelding. 

Endre dato ønskes utført på flere anleggsmeldinger:

  1. Trykk på Rediger melding.
  2. Huk av anleggsmeldingene i anleggsoversiketen som det skal endres på.
  3. Trykk på Endre felter. 
  4. En blank anleggsmelding dukker opp.
  5. Legg inn ny dato (velg i minikalender) i Ønskes utført
  6. Trykk Lagre & Lukk.