I meldingene er det en fane for kart. Kartet er basert på Statens kartverk og nettobjekter fra lavspentnettet. Installatører skal tegne inn trase for stikkledning og tilknytningspunkt. 

Adresseinformasjon i meldingen utleder plassering i kartet, men en kan søke eller panorere i kartet.

Inntegnet skisse blir automatisk lagret og knyttet til melding.  

For å få frem informasjon om nettobjekter: Høyreklikk og trykk på Vis informasjon. Det er viktig å være nøye med hvor markøren befinner seg når det høyreklikkes. Alternativet er å trykke på blått ikon for Info, deretter markere et område i kartet. Vær oppmerksom på at det ofte blir markert mange objekter (må bla gjennom objektene i dialogboksen). 

Kabel/line viser bl.a. type kabel og spenning.

Kundepunkt viser bl.a. kortslutningsverdier. 

Dersom det oppleves at inntegnet skisse i kartet ikke vises etter at kartet er lukket så er årsaken at nettleseren ikke oppfatter at nettsiden er endret og viser den første siden på nytt. Dette unngås ved å endre en innstilling i nettleseren (Internet Explorer): Verktøy \ Alternativer for Internett.