Når forhåndsmelding er godkjent må pakker for måler og stikkabel endres av nettselskapet.

Tilleggspakker endres av installatør under fane Arbeidsordre (P0) - Endre tillegg.