Installatøren må sende faktura ved hjelp av sitt faktureringssystem.

Alle jobber som blir ferdigstilt i løpet av en måned faktureres til nettselskapet samlet. 

For at en jobb skal kunne bli fakturert må meldingen være ferdigmeldt og ferdigmelding må være godkjent av nettselskapet. 

Fakturagrunnlag genereres under Admin\Installatørfaktura 

På fakturaen henvises det til Elsmart fakturagrunnlagsnummer. 

Velg Oppstilling for oversikt av produkter pr melding. 

Velg Rediger og Fakturert.

Alle fakturaer vises under Alle.

Det vises en rød konvolutt øverst i Elsmart når utestående beløp er over kr. 10.000,-.