Installatøren må sende faktura ved hjelp av sitt faktureringssystem og legge ved fakturagrunnlaget fra Elsmart som dokumentasjon.

Alle jobber som blir ferdigstilt i løpet av en måned faktureres til nettselskapet samlet. 

For at en jobb skal kunne bli fakturert må meldingen være ferdigmeldt og ferdigmelding må være godkjent av nettselskapet. 

Fakturagrunnlag genereres under Admin\Installatørfaktura

Fakturagrunnlaget skal legges ved som bilag til fakturaen. 

På fakturaen henvises det til fakturagrunnlagsnummer. 

Velg Oppstilling for oversikt av produkter pr melding. 

Velg Rediger og Fakturert.

Alle fakturaer vises under Alle.