Registrer virksomheten én gang på http://www.elsmart.com.

Opprett personlige brukere til alle saksbehandlere og montører (app). Slett brukere som slutter, meldingene blir liggende i Elsmart. 

Brukere administreres under Admin\Bruker.

Varsling pr epost på godkjente og avviste meldinger aktiveres under Admin \ Selskapsinformasjon. 

Tilgang til andre nettselskap skjer via Admin\Ny søknad.

Legg litt arbeid i å finne telefon/mobil og epost til kunde. 

  • Har ikke kunden epost, skriv: harikke@epost.no
  • Har ikke kunden mobil, skriv: 00 00 00 00

Epostadresse til utbygger/kunde må skrives korrekt ellers blir det feil på dialog i forbindelse med anleggsbidrag og strømregning. 

Installatør kan legge inn egne standardtekster som benyttes undre Tilleggsinformasjon. For å registrere standardtekst velg Kommentar under Admin. 

Mal for samsvarserklæring ligger under avsnittet Vedlegg. Denne blir automatisk utfylt basert på opplysninger i meldingen.