Komme i gang

Registrer virksomheten én gang på http://www.elsmart.com.

Tilgang til andre nettselskap skjer via Admin\Ny søknad.

Legg litt arbeid i å finne telefon/mobil og epost til kunde. 

 • Har ikke kunden e-post, skriv: harikke@epost.no
 • Har ikke kunden mobil, skriv: 00 00 00 00
  E-postadresse til utbygger/kunde må skrives korrekt ellers blir det feil på dialog i forbindelse med anleggsbidrag og strømregning. 

Installatør kan legge inn egne standardtekster som benyttes undre Tilleggsinformasjon. For å registrere standardtekst velg Kommentar under Admin. 

Mal for samsvarserklæring ligger under avsnittet Vedlegg. Ved bruk av appen Elsmart Arbeidsordre blir samsvarserklæringen for måler automatisk utfylt basert på opplysninger i meldingen og arbeidsordren.

Administrere brukere

Brukere administreres under Admin\Bruker.

Opprett personlige brukere til alle saksbehandlere og montører (app).

Slett brukere som slutter, meldingene blir liggende i Elsmart. 

Opprette montør som skal benytte Elsmart app 

Må være innlogget med en bruker som har admin-rettigheter 

 1. Opprett ny bruker under Admin – Brukere 
 2. Etter lagring - trykk på Send brukernavn 
 3. Montør mottar epost med midlertidig passord og beskjed om å gå til nettsiden 
 4. Gå til www.elsmart.com og trykk på Nettmelding 
 5. Legg inn brukernavn og midlertidig passord – Sign In 
 6. Legg inn midlertidig passord og nytt passord – OK 
 7. Lukk nettleseren - ikke trykk på link for å gå videre
 8. Åpne appen Elsmart Arbeidsordre og logg inn 

Varsling

Varsling pr e-post på godkjente og avviste meldinger aktiveres under Admin \ Selskapsinformasjon.