Dersom stikkledning skal termineres i Hovedtavle (i henhold til NEK 399) hos kunde (ute eller inne) kan blokkmelding benyttes. Alle anlegg tilhører samme installasjon.

Det må benyttes separate meldinger om ny installasjon når det legges stikkledning til hvert anlegg (boenhet). Det samme gjelder dersom det legges stikkledning fra ett tilknytningsskap til et annet (sying er begrenset til kun ett anlegg). Skagerak Nett er eier av denne kabelen. 

Se eksempel (PDF, 120KB)

Hold markøren over avkryssingboks for å få opp hjelpetekst som forklarer når de forskjellige meldingstypene skal brukes. 

Ved riving av anlegg skal det ikke sendes melding i Elsmart. Ring 815 33 933 og si opp abonnementet og opplys at anlegget skal frakobles. Da skal Skagerak frakoble anlegget og ta med måleren.