På eksisterende anlegg kan det legges inn målernummer (det som står på strømregning - alle sifre må legges inn) når det opprettes ny melding. Dette gjelder både enkeltmeldinger og blokkmeldinger. Da vil meldingen automatisk bli fylt ut med kunde, adresseopplysninger og noe tekniske data. Eierdata blir foreløpig ikke overført ved søk anlegg på grunn av manglende oppdatering av eierdata i kundesystem. 

Dersom det skal sendes melding på flere eksisterende anlegg i samme installasjon hukes det av for "inkluder sidestilte anlegg" når det skal søkes opp anlegg. Da vil det komme en liste der det kan hukes av på alle eller noen anlegg. Her vises bare målernummeret, så målernummeret det skal sendes melding på må være kjent på forhånd. 

PS: Det vil også bli listet opp anlegg som ikke lengre er i bruk. Er måler tatt ned vises ikke målernummeret.