Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av det offentlige tilsynsapparatet og er faglig underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), men hører inn under Skagerak Nett økonomisk og administrativ.

Eltilsyn og informasjon om elsikkerhet

DLE i Skagerak Nett gjennomfører tilsyn i private hjem og virksomheter i Vestfold og Grenland. I tillegg til å utføre tilsyn, driver DLE aktivt informasjonsarbeid og besvarer henvendelser fra publikum, elektrobransjen og andre næringsvirksomheter om bruk av elektrisitet og elektrisk utstyr. Herunder ligger det også oppfølging av meldinger fra publikum om forhold som kan være forskriftsstridige eller bekymringsmverdige.

Henvendelser relatert til gjennomføring av tilsyn, endring av avtale, kommentar/uttalelser til forhåndsvarsel rettes til DLE i Skagerak Nett.

Kontaktinformasjon

Det lokale eltilsyn (DLE)
Skagerak Nett AS
Postboks 80
3901 PORSGRUNN

E-post: dle@skagerakenergi.no 
Telefon: +47 33 41 34 00