Hvis ikke faktura blir betalt innen forfallsdato, sender vi en betalingspåminnelse. Da legges det til et purregebyr på neste faktura.