Avtale om fleksiblet forbruk gir rabatt på effekttariffen. Rabatt gis ut fra utkoblingsklausul og i henhold til hvilken avtalemodell som er inngått. Les mer om avtalen her.

Kunder med anlegg med hovedsikringer større enn 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V kan inngå avtale om fleksibelt forbruk.

Fleksibelt forbruk - Avtale for Transmisjonsnettet

På bakgrunn av av den overliggende tilknytningsavtale Skagerak Nett AS har med Statnett om mulig utkobling, videreføres Statnett rabatten til nettkunder med effekttariff på nærmere vilkår. 

Fleksibelt forbruk - Avtale for Distribusjonsnettet

Kompensasjon for utkobling gjøres gjennom tilleggsrabatt på effektleddet når utkobling har vært iverksatt. 

Rabatt for fleksibelt forbruk:

Anlegg tilknyttet i lavspent distribusjonsnett med effekttariff NK.

For effekt målt 0-200kW
Effektpris fast og fleksibelt forbruk LDN, Tariff NK (kr/kW/mnd eks mva.) Rabatt i hht utkoblingsklausul.Ordinær prisRabatt i transmisjonsnett *Rabatt i lokalt distribusjonsnett. **
Momentant og varig utkobling. Kreves automatisk utkobling, styrt fra Skagerak Nett. 
48,75
26,66
19,65
Momentant med tidsbegrenset varighet. Kreves automatisk utkobling, styrt fra Skagerak Nett. 
48,75
6,66
5,53
1 times varsel før varig utkobling.
48,75
20,00
16,56
10 timers varsel før varig utkobling.
48,75
13,32
11,06

 

For effekttrinn 2, målt >200kW
Effektpris fast og fleksibelt forbruk LDN, Tariff NK (kr/kW/mnd eks mva.) Rabatt i hht utkoblingsklausul.Ordinær prisRabatt i transmisjonsnett *Rabatt i lokalt distribusjonsnett. **
Momentant og varig utkobling. Kreves automatisk utkobling, styrt fra Skagerak Nett. 
42,75
26,66
13,95
Momentant med tidsbegrenset varighet. Kreves automatisk utkobling, styrt fra Skagerak Nett. 
42,75
6,66
4,03
1 times varsel før varig utkobling.
42,75
20,00
12,06
10 timers varsel før varig utkobling.
42,75
13,32
8,06

Anlegg tilknyttet i høyspent distribusjonsnett med Tariff NNH: 

Tariff NNH
Effektpris fast og fleksibelt forbruk LDN, Tariff NNH (kr/kW/mnd eks mva.) Rabatt i hht utkoblingsklausul.Ordinær prisRabatt i transmisjonsnett *Rabatt i lokalt distribusjonsnett. **
Momentant og varig utkobling. Kreves automatisk utkobling, styrt fra Skagerak Nett. 
35,70
 
26,66
7,26
Momentant med tidsbegrenset varighet. Kreves automatisk utkobling, styrt fra Skagerak Nett. 
35,70
6,66
2,27
1 times varsel før varig utkobling.
35,70
20
6,78
 
10 timers varsel før varig utkobling.
35,70
13,32
4,53

Nettleiens effektdel avregnes etter registrerte maksimal effekt per måned målt per time. 

* Gjelder fra inngåelse av avtale om fleksibelt forbruk (Statnett). rabatten inngår uavhengig av om det foretas koblinger i transmisjonsnettet eller ikke. 

** Gjelder i 12 mnd etter kobling. Etter en aktivert utkobling vil rabatten gjelde fra aktuell måned + 11 måneder. 

Generelle vilkår

  • Kunden må selv bekoste og ivareta utstyr og stille personell for varsling og fysisk utkobling enten automatisk eller manuelt
  • Kunden er til enhver tid ansvarlig for at meldinger fra nettselskapet kan mottas og at anlegget kan kobles ut
  • Det er et absolutt krav at det ikke registreres forbruk på anlegget når utkobling er iverksatt
  • Det vil under spesielle omstendigheter kunne gis tillatelse til at utkoblingsavtalen fravikes. Dette gjelder for eksempel omfattende vedlikeholdsarbeider/ombygging av oljefyrte kjeler. Kunde er ansvarlig for å varsle nettselskapet minimum 14 dager før arbeid starter. Kunde skal kontrollere at bekreftelse på denne henvendelsen er gitt fra nettselskapet
  • Det er kundens ansvar å kontrollere at anlegget blir innkoblet igjen etter en utkobling. Hvis feil oppstår må nettselskapet varsles snarest mulig. Konsekvenser av slike feil, som medfører at kunden blir frakoblet i en lengre tidsperiode enn avtalen tilsier, vil ikke medføre erstatningsansvar for nettselskapet som følge av for lang utkoblingstid
  • Avtale om fleksibelt forbruk skal inngås skriftlig og vil gjelde fra den dato avtalen er signert av begge parter
  • Forespørsel om avtale om fleksibelt forbruk kan sendes til kundeservice@skagerakenergi.no