Har du planer om å bytte kledning, vindskibord  eller andre oppgraderinger som kommer i berøring av stedet der strømledningen går inn i huset ditt må Skagerak Nett kontaktes.

En montør fra Skagerak Nett kommer og kobler fra eller flytter strømkabelen. Pris avhenger av hvilken type arbeid som må utføres.

For at vi skal kunne planlegge arbeidet, og beregne pris, ber vi om at du fyller ut dette skjemaet.

Skjema kan benyttes både av installatør og privatpersoner som ønsker pris på arbeid eller har spørsmål vedrørende omlegging. Svar på henvendelsen kan ta inntil 5 virkedager. Selve utførelsen av arbeidet avtales nærmere.

Typiske henvendelser via skjema kan være:

  • Bytte luftstrekk
  • Bytte kledning og ønsker frakobling
  • Flytte stolpe eller flytte/fjerne bardun på stolpen
  • Installatør skal inn i skap for å utføre arbeid for kunde
  • Flytte kabelskap eller nettstasjon
  • Installatør behov for frakobling av luftsstrekk pga arbeid som skal utføres for kunde

Fra luftledning til jordkabel

Dersom du ønsker å legge om inntaket ditt fra luftstrekk til jordkabel, må du kontakte en installatør. De fleste installatørene i området har avtale med Skagerak Nett og vil ordne det praktiske.

Installatøren avtaler arbeidet med bruk av installasjonsmelding til Skagerak, utfører arbeidet og står ansvarlig for legging av kabel i henhold til avtalen. Pris avhenger av hvilken type arbeid som må utføres.

Huseier må på sin side betale for arbeidet installatør utfører med tilkobling til kundens anlegg. Kabelgrøft graves i samråd med installatør.

Har du spørsmål kan du ringe Nettsupport i Skagerak Nett på telefon 35 90 27 50 mellom kl 08:00 og 15:00.

Skal huset rives?

Dersom huset eller anlegget skal rives må Skagerak Nett kontaktes for nedtak av måler og eventuelt luftsstrekk. Kontakt kundeservice på telefon 35 51 89 90 mellom kl 08:00 og 15:00.