Hvis du leier, må du sjekke om din huseier skal overta abonnementet eller om strømmen skal stenges. Kontakt vårt kundesenter senest 5 arbeidsdager før ønsket stenging. For å stenge strømmen må vi ha tilgang til måleren og trenger derfor navn og telefonnummer til en kontaktperson med nøkkel.

Det er viktig at huseier er klar over faren for frostsprengning av for eksempel vannrør ved stenging av strøm, og dermed varme, i den kalde årstiden.