1. februar 2019 ble det innført nye regler for bestilling og oppsigelse av strøm/nettleie. Endringene kommer som følge av innføring av Elhub. Fra denne dato er det strømleverandørene som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser.

Skillet mellom hvilke oppgaver strømleverandørene skal ha og hvilke oppgaver nettselskapet skal utføre blir enda tydeligere med innføringen av Elhub.

Ta kontakt med strømleverandøren din når du: 

  • Skal melde flytting, bestille eller si opp strømabonnement (herunder nettleie). Strømleverandøren registrerer endringene og melder fra til nettselskapet.

  • Ønsker en forklaring på fakturaen din (strøm/nettleie) og informasjon om priser og fakturert forbruk

  • Vil be om betalingsutsettelse

  • Skal melde fra om ny adresse for strømfaktura

Ta kontakt med Skagerak Nett når du skal:

  • Melde fra om feil eller farlige forhold i strømnettet

  • Flytte eksisterende nett (flytte strømledning, koble fra strømmen osv)

  • Knytte nybygg til strømnettet

  • Øke kapasiteten på det elektriske anlegget (bytte fra 1-fase til 3-fase)

  • Sjekke strømforbruket tilbake i tid.  (Min side)

Hva er Elhub?

Elhub er et sentralt IT-system som skal understøtte og effektivisere markedsprosesser som strømsalg, innflytting/utflytting, opphør og lignende i det norske kraftmarkedet. Nettselskapene har i oppgave å sende inn alle timesverdier (strømforbruket)  til Elhub innen klokken 07.00 for forrige bruksdøgn. Innen kl 09:00 vil timesverdiene være tilgjengelige for deg og din strømleverandør.

Les mer om Elhub her. 

Elhub innlogging

For deg som strømkunde er det tilrettelagt en løsning der du selv skal kunne logge inn på Elhub og se dine målerverdier og annen informasjon.