Skader på strømskap, strømledninger eller andre farlige forhold meldes til Skagerak Nett. Det kan for eksempel være:

  • Ledninger som ligger på bakken. Disse kan være spenningsførende og livsfarlige å komme nær.
  • Trær som ligger på ledninger. 
  • Ledninger med lav høyde.
  • Åpne nettstasjoner eller kabelskap.
  • Gnister, røyk eller smell i nettet.

Ledninger eller trær over linjer må ikke berøres, da det kan være livsfarlig å komme nær. Meld raskest mulig fra på Skagerak Netts døgnåpne feilmeldingstelefon 35 51 89 91