AMS er en forkortelse for Avanserte måle- og styringssystemer. De nye målerne vil sende forbruket automatisk til Skagerak. Du slipper dermed å lese av måleren selv og vi reduserer manuelle prosesser i forbindelse med faktureringen. I tillegg vil målerne også sende en alarm til Skagerak ved strømbrudd og andre feil, slik at vi kan starte feilretting raskere enn i dag. Målerne bidrar på flere måter til en mer effektiv drift og lavere driftskostnader. Dette kommer igjen deg til gode ved at nettleien kan holdes så lav som mulig.

Din nye måler kommuniserer med radio-teknologi til en "master" måler som står plassert i en nettstasjon i nærheten. Mastermåleren samler inn målerverdiene og sender dette videre til vårt sentralsystem via mobilnettet:

På Min side kan du følge med på forbruket ditt time for time og sammenligne med tidligere forbruk. Innen kl 07:00 skal forbruket for forrige døgn være tilgjengelig her.

Med en AMS-måler kan du også produsere din egen strøm, for eksempel med solcellepaneler, og få betalt for overskuddsstrømmen hvis du produserer mer enn du bruker. Har du "plusskundeavtale" får du også billigere nettleie. Les mer om dette her.

Det er myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har vedtatt at dette skal tas i bruk over hele Norge. Alle landets strømkunder skal få slik måler innen 1.1.19 som en del av fremtidens strømnett.