HAN-porten (Home Area Network) er et grensesnitt som kan gi strømkunder tilgang til relevant informasjon om eget forbruk. Det er ventet at ulike tjenesteleverandører og eventuelt kraftleverandører vil levere tjenester basert på data fra denne HAN-porten. Kunder bestemmer selv om de vil ta i bruk denne type tjenester, og kontakter da sitt nettselskap og ber dem åpne HAN-porten.