HAN-porten (Home Area Network) er et grensesnitt som kan gi strømkunder tilgang til relevant informasjon om eget forbruk. Det er ventet at ulike tjenesteleverandører og eventuelt kraftleverandører vil levere tjenester basert på data fra denne HAN-porten. Kunder bestemmer selv om de vil ta i bruk denne type tjenester, og kontakter da sitt nettselskap og ber dem åpne HAN-porten.

Data levert over HAN-porten vil ikke være tilgjengelig før myndighetene (Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE) har bestemt hvilke data, protokoll osv som skal benyttes. Dette vil tidligst være klart i slutten av 2018.