De aller fleste har fått ny måler innen 01.01.19, men det gjenstår fortsatt noen gamle målere. Disse vil bli byttet i løpet av første kvartal. Fra 01.04.19 vil kunder uten AMS måler bli fakturert kr 2370,- per måler per år. Kostnaden dekker opprettholdelse av gamle og manuelle systemer.