Driftsentral

Driftssentralen fjernovervåker regional- og distribusjonsnettet i forsyningsområdet. alle feil i høyspentnettet registreres automatisk ved driftssentralen og personalet setter umiddelbart i gang feilretting.

Lavspentnettet er ikke fjernovervåket og eventuelle feil må meldes av kunde før feilretting kan komme i gang.

Hevendelser om feil gjøres til Skagerak Netts døgnåpne feilmeldingstelefon på telefon 35 51 89 91.

Postboks 80

3901 Porsgrunn

Org.nr: 979 422 679

contact_phone Kundeservice +47 35 51 89 90

Sentralbord +47 35 93 50 00