Høyspent distribusjonsnett

Distribusjonsnettet starter på 11/22 kV (kilovolt) i transformatorstasjonene. Nettet som drives med spenninger på enten 11 eller 22 kV (kilovolt), kalles høyspenningsnettet.

Høyspenningsnettet i vårt forsyningsområde består av 1400 km luftnett og 3000 km kabelnett.

Postboks 80

3901 Porsgrunn

Org.nr: 979 422 679

contact_phone Kundeservice +47 35 51 89 90

Sentralbord +47 35 93 50 00