Transformatorkiosker

Høyspenningsnettet fører strømmen fra transformatorstasjonene fram til transformatorkioskene. Her transformeres strømmen ned til 230 eller 400 V spenning.

Alt nytt nett i Skagerak netts forsyningsområde bygges for 400 V, mens eldre nett benytter 230 V spenning. Nettet ut fra transformatorkioskene kalles for lavspenningsnettet, og dette nettet fører strømmen fram til kabelkassene som fordeler strømmen videre til hver enkelt kunde.

Skagerak Nett har 6827 transformatorkiosker.

Postboks 80

3901 Porsgrunn

Org.nr: 979 422 679

contact_phone Kundeservice +47 35 51 89 90

Sentralbord +47 35 93 50 00

firmapost.nett@skagerakenergi.no