Utveksling mot Sentralnettet

Sentralnettet er et landsomfattende elektrisk hovedledningsnett for overføring og transformering av elektrisk kraft. Spenningsnivåene er 300 og 420 kV (kilovolt). I Vestfold og Telemark eies sentralnettsanlegg i hovedsak av Statnett SF.

Transformeringen ned til vårt regionalnett med 132 kV (kilovolt) spenningsnivå, gjøres i 6 sentrale transformatorstasjoner. Sentralnettet er også overførings- og transformeringsnettet for utveksling av kraft mellom Norge og nobolandene.

Postboks 80

3901 Porsgrunn

Org.nr: 979 422 679

contact_phone Sentralbord +47 35 93 50 00

Kundeservice +47 35 51 89 90