Varigheten for et langvarig avbrudd i strømforsyningen regnes fra det tidspunkt Skagerak Nett først fikk melding om avbruddet, eller Skagerak Nett visste eller burde ha visst at avbruddet fant sted sted.  Avbruddet opphører når normal strømforsyning er gjenopprettet.  Flere påfølgende avbrudd regnes som sammenhengende hvis ikke normal strømforsyning opprettholdes i to timer sammenhengende.

Kompensasjon utbetales etter følgende satser gitt av NVE:
Avbruddets lengdeKompensasjon
For avbrudd over 12 timer til og med 24 timer: kr 600
For avbrudd over 24 timer til og med 48 timer:kr 1 400
For avbrudd over 48 timer til og med 72 timer:kr 2 700
For avbrudd ut over 72 timer gis det et tillegg på 1 300 kroner for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode avbruddet varer.

Vær oppmerksom på

  • Søknad om kompensasjon må sendes til Skagerak Nett raskest mulig og senest innen 3 måneder etter normal strømforsyning er gjenopprettet.
  • Søknadsskjema finner du på Min Side.
  • For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie inneværende år.
  • En og samme juridiske person har krav på bare ett kompensasjonsbeløp uavhengig av antall målere knyttet til denne personen.
  • Kompensasjonen vil normalt bli utbetalt som fratrekk på første nettleiefaktura etter at søknaden er innvilget.
  • Dersom elektrisk utstyr blir ødelagt på grunn av strømbrudd må du ta kontakt med ditt forsikringsselskap angående erstatning.