Trenger du hjelp til å koble fra strømmen, flytte strømledning eller søke om endringer i det eksisterende ledningsnettet kan Skagerak Nett hjelpe deg med dette. Vær oppmerksom på at du må betale for jobben.

Pris avhenger av hvilken type arbeid som må utføres.

For at vi skal kunne planlegge arbeidet og beregne pris, ber vi om at du fyller ut dette skjemaet.

Skriv gjerne utfyllende og legg ved bilder der det er hensiktsmessig.
Svar på henvendelsen kan ta inntil 10 virkedager. Selve utførelsen av arbeidet avtales nærmere.

Typiske henvendelser via skjema kan være:

  • Ønsker frakobling pga bytting av kledning
  • Flytte stolpe eller flytte/fjerne bardun på stolpen
  • Flytte kabelskap eller nettstasjon