Kontaktinformasjon - Skagerak konsernet
Kundeservice (8-15)35 51 89 90 (Redusert åpningstid 9-14 i perioden 1.7-14.8)
Feilmelding (døgnåpent)35 51 89 91
Sentralbord (8-15)35 93 50 00
Det lokale Eltilsyn (8-15)33 41 34 00 (Redusert åpningstid 9-14 i perioden 1.7-14.8)
E-postkundeservice@skagerakenergi.no / firmapost@skagerakenergi.no /
firmapost@skagerakvarme.no
PostadressePostboks 80, 3901 Porsgrunn

Besøksadresse til Skagerak Energi, Skagerak Nett, Skagerak Kraft, Skagerak Varme og Skagerak Energipartner.

Skagerak Energi, Skagerak Nett, Skagerak Kraft, Skagerak Varme og Skagerak Energipartner er alle lokalisert på Floodeløkka i Porsgrunn. Tilgjengelig gjesteparkering finnes rett over gaten for Skageraks hovedkontor.

  • Adresse: Floodeløkka 1, 3915 Porsgrunn.