Kontaktinformasjon - Skagerak Nett
Min Side (Her finner du oversikt over ditt strømforbruk time for time og tilgang til informasjon som gjelder ditt kundeforhold.Min Side
Søknadsskjemaer (Serviceoppdrag, trefelling, utbygging, flytting av nett, jordfeil)Søknadsskjemaer er samlet her. For raskest mulig svar benyttes disse skjemaene. Husk å legge ved bilder. 
Kundeservice (9-11 og 12-14)35 51 89 90
Feilmelding (døgnåpent)35 51 89 91
Det lokale Eltilsyn (8-15)33 41 34 00 
Sentralbord konsern (8-15)35 93 50 00
E-postkundeservice@skagerakenergi.no firmapost.nett@skagerakenergi.no 
 
PostadressePostboks 80, 3901 Porsgrunn

Besøksadresse til Skagerak Nett

Skagerak Nett er lokalisert på Floodeløkka i Porsgrunn. Tilgjengelig gjesteparkering finnes rett over gaten for Skageraks hovedkontor.

  • Adresse: Floodeløkka 1, 3915 Porsgrunn.