KontaktTelefonE-postadresse
Det Lokale Eltilsyn
33 41 34 00
dle@skagerakenergi.no
Varsel om spenningssetting nytt anlegg eller provisorisk anlegg
35 90 23 90
Kundeservice (teknisk)
35 51 89 90
meldinger@skagerakenergi.no
Nettservice booking
35 90 27 53
Avtale når godkjent Elsmartmelding. Åpningstid: kl.08.00-14.00
Driftssentral feilmelding
35 51 89 91