Utredningen er et viktig element når NVE vurderer konsesjonssøknader for nye prosjekter i regionalnettet. Utredningen er å betrakte som et tidsbilde i en kontinuerlig prosess. Forsterkningsbehov som ikke er nevnt i utredningen vil derfor også kunne komme på tale.