Velkommen som Skagerak-kunde

Overgangen ved nyttår vil ikke føre til store endringer. De viktigste er at nettleien fra årsskiftet blir lavere og at melding om feil skal rettes til Skagerak Netts feilmeldingstelefon, 35 51 89 91.